Kushtet e Shërbimit

Përditësimi i fundit në 01 Dhjetor 2020

Kushtet e përdorimit të internetit

WebHostingSecretRevealed.com dhe WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) zotërohet vetëm nga WebRevenue Sdn. Bhd., Një kompani e regjistruar në Malajzi.

 • Kompania: WebRevenue Sdn. Bhd
 • Nr. I regjistrimit: 1359896-W
 • Zyra e regjistruar: 2 Jalan SCI 6/3 Sunway City Ipoh, 31150 Perak Malajzi.

Këto Kushte përcaktojnë kushtet midis jush dhe nesh kur keni hyrë në faqet tona të internetit - WebHostingSecretRevealed.com dhe WebHostingSecretRevealed.net ("Uebfaqja").

Këto Kushte zbatohen për të gjithë përdoruesit dhe vizitorët e Uebfaqes. Përdorimi juaj i faqes në internet do të thotë që ju të pranoni dhe pranoni të respektoni këto Kushte dhe Rregulloren tonë të Privatësisë dhe Biskotave (siç u tha më lart) e cila konsiderohet se është pjesë e këtyre Kushteve. Këto Kushte hyjnë në fuqi nga data e përdorimit tuaj të parë të Uebfaqes.

1. Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit në çdo mënyrë që shkakton ose mund të shkaktojë, dëme në faqen e internetit ose dëmtim të disponueshmërisë ose aksesit të internetit; ose në ndonjë mënyrë që është i paligjshëm, i paligjshëm, mashtruese apo të dëmshme, apo në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese apo të dëmshme.

Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për të kopjuar, dyqan, presë, të transmetojë, të dërguar, përdorimi, botojnë apo shpërndajnë ndonjë material, i cili përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë spyware, virus kompjuteri, kalë trojan, krimb, sharrëxhi keystroke, rootkit ose të tjera software me qëllim të keq kompjuter.

Ju nuk duhet të kryeni ndonjë aktivitet sistematik ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (përfshirë pa kufizim - skrapim, minim të dhënash, nxjerrje të të dhënave dhe mbledhje të të dhënave) në ose në lidhje me faqen tonë të internetit pa miratimin tonë të shprehur me shkrim.

Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për të transmetuar ose dërguar komunikime komerciale të pakërkuara.

Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit për qëllime që lidhen me marketingun pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.

2. Pronë intelektuale

Përveç nëse thuhet ndryshe, ne ose licensuesit tanë zotërojmë të drejtat e pronësisë intelektuale në faqen e internetit dhe materialin në faqen e internetit. Në varësi të licencës më poshtë, të gjitha këto të drejta të pronës intelektuale janë të rezervuara.

Ju mund të shikoni, shkarkoni vetëm për qëllime të ruajtjes së memories dhe faqet e printuara nga faqja e internetit për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara më poshtë dhe gjetkë në këto kushte përdorimi.

Ju nuk duhet të:

 • ripublikoni materialin nga kjo uebfaqe (duke përfshirë ripublikimin në një faqe tjetër) pa atribuar punën në këtë faqe interneti nëpërmjet një lidhjeje të klikueshme (në çdo format);
 • shesin, me qira ose nën-licencën materiale nga faqja e internetit;
 • tregojnë ndonjë material nga faqja e internetit në publik;
 • riprodhoni, kopjuar, kopje ose përndryshe të shfrytëzuar materialin në faqen tonë të internetit për një qëllim komercial;
 • redaktoj apo ndryshe modifikojë ndonjë material në faqen e internetit; ose
 • rishpërndani materialin nga kjo faqe interneti.

3. Përgjegjësia jonë

 • ASGJ N IN KEST terma nuk përjashton ose kufizon përgjegjësinë për: (a) vdekjen ose dëmtimin personal të shkaktuar nga neglizhenca jonë; (B) MISPREZENTIM FRAUDULENT; OSE (C) NDONJE HUMBJE OSE D DM T OTHER TJERA P FORR PIARGJEGJSIN NUK MUND T BE KUFIZOHET OSE P EXRJASHTOHET NGA LIGJI.
 • Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim PËRFSHIRË direkte, indirekte, të rastësishme, të veçantë, ndëshkuese, OSE dëmet, ose ndonjë humbjen e fitimeve, të ardhurat, të dhëna ose Time Management që dalin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të internetit.
 • Përmbajtja e kësaj faqe në internet nuk përbën këshilla profesionale ose udhëzime të hollësishme. Ndërsa përpiqemi të sigurojmë që përmbajtja në Uebfaqe të jetë e saktë, me reputacion dhe me cilësi të lartë, NUK JAPI ASNJ RE PPRRFAQSUES DHE GARANCI, SI SHPREHET OSE NDALOHET N IN LIDHJE ME PTRMBAJTJEN DHE P TOR SAJ P THERMBAJTJA ISSHT E SAKT E PLOT ose AKTUALE. NUK DUHET T BE JEMI T L P LRGJEGJ PR ÇDO BESIM T VENDUAR N AN ÇDO T PTRMBAJTJEN N THE WEB-SIT NGA JU OSE NDONJE PAL P E TRET.
 • Faqja e internetit përmban përmbledhje të ofruesve hosting dhe shërbimeve të tjera në internet të postuara nga përdoruesit e internetit. Pikëpamjet e shprehura në këto komente janë pikëpamjet e recensues dhe nuk WebRevenue Inc. Ne nuk jemi përgjegjës për ju për çdo gabim ose pasaktësi të përfshira në kritikat ose për ndonjë HUMBJE TË ASNJË LLOJ vuani, duke përfshirë reputacionin tuaj, si rezultat i RISHIKIMET.
 • Faqja e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit ose me materiale që janë jashtë kontrollit tonë. NE JEMI PËRGJEGJËS PËR PËRMBAJTJEN NË NDONJË SENDET E PALËVE TË TRETA.
 • Faqja e internetit mund të përmbajë reklama dhe sponsorizime. Reklamuesit dhe sponsorët janë përgjegjës për të siguruar që materiali i dorëzuar për përfshirje në faqen e internetit të jetë në përputhje me ligjet në fuqi dhe kodet e praktikës së industrisë. Në varësi të pikës 3.1, NE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS NDAJ JUSH PËR asnjë gabim apo pasaktësi në reklamat dhe sponsorizimin materialeve apo për ndonjë humbje ASNJË LLOJ CILAT JU vuajnë si pasojë e reklamave të tilla ose sponsorizimi.
 • Ju pranoni që përjashtimet dhe kufizimet e mësipërme të përgjegjësisë janë të arsyeshme duke pasur parasysh që faqja e internetit thjesht tregon informacione dhe rishikime në lidhje me produktet dhe shërbimet e palëve të treta.

4. Kushtet e Përgjithshme

 • Ne mund të përditësojmë këto Kushte kohë pas kohe për arsye ligjore ose rregullative ose për të lejuar funksionimin e duhur të faqes së internetit. Çdo ndryshim do të njoftohet nëpërmjet një njoftimi të përshtatshëm në faqen e internetit. Ndryshimet do të zbatohen për përdorimin e faqes së internetit pas njoftimit. Nëse nuk dëshironi të pranoni kushtet e reja, ju nuk duhet të vazhdoni të përdorni faqen e internetit. Nëse vazhdoni të përdorni faqen e internetit pas datës në të cilën ndryshimi hyn në fuqi, përdorimi i faqes suaj tregon pajtimin tuaj për të qenë i detyruar nga termet e reja.
 • Ju nuk mund të caktoni ndonjë nga të drejtat tuaja ose të transferoni ndonjë nga detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve për çdo person tjetër.
 • Nëse vendosim të mos ushtrojmë ose zbatojmë ndonjë të drejtë që kemi kundër jush në një kohë të caktuar, kjo nuk na pengon që më vonë të vendosim ta ushtrojmë ose ta zbatojmë atë të drejtë.
 • Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo shkelje të këtyre Kushteve të shkaktuara nga rrethanat përtej kontrollit tonë të arsyeshëm.

Faqet përkatëse

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e përdoruesve tanë në internet. Ju lutemi lexoni më poshtë për të kuptuar më shumë rreth të drejtave dhe privatësisë suaj në këtë faqe në internet dhe mënyrën se si ne e fitojmë këtë faqe në internet.

Politika e Privatësisë . Dhënia e informacioneve shpjeguese