Là trang web của tôi xuống hoặc chỉ cần tôi?

Kiểm tra nhanh nếu trang web của bạn có thể truy cập được.

Trang web đi xuống thường xuyên?


Có lẽ đã đến lúc chuyển đổi máy chủ web. Xem bảng bên dưới để biết các dịch vụ lưu trữ web mà chúng tôi đề xuất.

Họ tên*Lưu trữchuyển khoảnKiểm soátThử nghiệmXêp hạngHoạt động
InMotion Hosting Vô hạn Vô hạn cpanel 90 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web inmotionhosting.com
InterServer Vô hạn Vô hạn cpanel 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web interserver.net
Pressidium Hosting 10 GB Vô hạn wordpress 60 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web pressidium.com
Hostinger Vô hạn Vô hạn cpanel 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web hostinger.com
Kinsta 5 GB 20,000 lượt truy cập wordpress 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web kinsta.com

FTC Disclaimer

WHSR nhận được bồi thường từ các khuyến nghị lưu trữ của chúng tôi. Chúng tôi được trả tiền nếu người dùng của chúng tôi mua hàng qua các liên kết giới thiệu của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động kinh doanh giới thiệu trực tuyến, đọc chi tiết từ chối trách nhiệm ở đây.