Là trang web của tôi xuống hoặc chỉ cần tôi?

Kiểm tra nhanh nếu trang web của bạn có thể truy cập được.

Trang web đi xuống thường xuyên?


Có lẽ đã đến lúc chuyển đổi máy chủ web. Xem bảng bên dưới để biết các dịch vụ lưu trữ web mà chúng tôi đề xuất.

Họ tênLưu trữchuyển khoảnKiểm soátThử nghiệmXêp hạngHoạt động
GreenGeeks Vô hạn Vô hạn cpanel 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web greengeeks.com
InMotion Hosting Vô hạn Vô hạn cpanel 90 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web inmotionhosting.com
InterServer Vô hạn Vô hạn cpanel 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web interserver.net
Siteground 20 GB Vô hạn khách hàng 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web siteground.com
TMDHosting Vô hạn Vô hạn cpanel 60 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web tmdhosting.com
Kinsta 10 GB 20,000 lượt truy cập wordpress 30 ngày Xếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ webXếp hạng máy chủ web kinsta.com

Tiết lộ

WHSR nhận được phí giới thiệu từ một số công ty lưu trữ được đề cập trên trang web này. Ý kiến ​​của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm thực tế và dữ liệu máy chủ thực tế. Vui lòng đọc trang chính sách đánh giá của chúng tôi để hiểu cách hệ thống đánh giá và xếp hạng máy chủ của chúng tôi hoạt động.