Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Cập nhật lần cuối vào 2020-12-01

Điều khoản Sử dụng Trang web

WebHostingSecretRevealed.com và WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) thuộc sở hữu duy nhất của WebRevenue Sdn. Bhd., Một công ty đã đăng ký tại Malaysia.

 • Công ty: WebRevenue Sdn. Bhd.
 • Số đăng ký: 1359896-W
 • Văn phòng đăng ký: 2 Jalan SCI 6/3 Sunway City Ipoh, 31150 Perak Malaysia.

Các Điều khoản này đặt ra các điều khoản giữa bạn và chúng tôi khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi - WebHostingSecretRevealed.com và WebHostingSecretRevealed.net (“Trang web”).

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập vào Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản này cũng như Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi (như đã nêu ở trên) được coi là tạo thành một phần của các Điều khoản này. Các Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng Trang web đầu tiên.

1. Sử dụng được chấp nhận

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất cứ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm cho web trở nên khó tiếp cận; hoặc theo bất cứ cách nào phạm pháp, gian lận, có hại hoặc có sự kết nối với các mục đích và hoạt động phạm pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết với) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính nào, Trojan horse, sâu, trình ghi nhật ký tổ hợp phím, rootkit hoặc phần mềm máy tính độc hại khác.

Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn - cạo, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để truyền tải hoặc gửi thông tin liên lạc thương mại không mong muốn.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi

2. Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này được bảo lưu.

Bạn có thể xem, tải xuống chỉ dành cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache và in các trang từ trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn, tùy thuộc vào các hạn chế được nêu bên dưới và ở nơi khác trong các điều khoản sử dụng này.

Bạn không được:

 • tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc tái xuất bản trên một trang web khác) mà không phân bổ đúng công việc cho trang web này bằng liên kết có thể nhấp (ở bất kỳ định dạng nào);
 • Bán, thuê, hoặc làm thêm một loại giấy phép khác cho các tài liệu của trang web này;
 • Công bố bất kỳ tài liệu nào của trang web này;
 • Sao chép, tái bản, khai thác các tài liệu trên trang web vì mục đích thương mại;
 • Chỉnh sửa, biếu tấu bất cứ một loại tài liệu nào trên trang web, hoặc
 • phân phối lại tài liệu từ trang web này.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

 • KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI: (A) CÁI CHẾT HOẶC THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN DO SỰ TIÊU CỰC CỦA CHÚNG TÔI; (B) TUYÊN BỐ PHÁP LÝ; HOẶC (C) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÁC MÀ KHÔNG THỂ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT.
 • CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K L MẤT MẤT HOẶC THIỆT HẠI BAO GỒM TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, TUYÊN BỐ, ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT, HOẶC THIỆT HẠI, HOẶC MỌI LỢI NHUẬN, SỬA ĐỔI, DỮ LIỆU HOẶC THỜI GIAN QUẢN LÝ PHÁT HIỆN HOẶC LIÊN KẾT VỚI VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA BẠN.
 • Nội dung của Trang web này không phải là lời khuyên chuyên nghiệp hoặc hướng dẫn chi tiết. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nội dung trên Trang web là chính xác, có uy tín và chất lượng cao, nhưng CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM, DÙ THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG VÀ NHƯ NÀO NỘI DUNG HOÀN THÀNH CHÍNH XÁC HOẶC HIỆN TẠI. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LIÊN QUAN NÀO ĐƯỢC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐẶT TRÊN NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB.
 • Trang web có các đánh giá về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và các dịch vụ trực tuyến khác được đăng bởi người dùng của Trang web. Số lượt xem được trình bày trong các đánh giá này là quan điểm của người đánh giá chứ không phải WebRevenue Inc. CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM CHO BẠN BẤT K ER L ERI HAY HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC BAO GỒM TRONG BÀI ĐÁNH GIÁ HOẶC BẤT K L BẤT K L BẤT K K BẤT K K BẠN BAO GIỜ NHƯ THẾ NÀO, BAO GỒM THÔNG TIN CỦA BẠN, NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ.
 • Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NỘI DUNG VỀ BẤT CỨ TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀY.
 • Trang web có thể chứa quảng cáo và tài trợ. Nhà quảng cáo và nhà tài trợ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đưa vào Trang web tuân thủ luật hiện hành và mã thực hành ngành. Theo điều khoản 3.1, CHÚNG TÔI S BE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẠN BẤT K ER L ERI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG QUẢNG CÁO VÀ TÀI LIỆU TÀI TRỢ HOẶC BẤT CỨ MẤT MỌI LOẠI KHI BẠN BAO GIỜ NHƯ LÀ KẾT QUẢ QUẢNG CÁO HOẶC TÀI TRỢ.
 • Bạn thừa nhận rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm ở trên là hợp lý khi Trang web chỉ hiển thị thông tin và đánh giá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.

4. Điều khoản chung

 • Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này vì lý do pháp lý hoặc pháp lý hoặc để cho phép hoạt động đúng đắn của Trang web. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua một thông báo phù hợp trên Website. Các thay đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web sau khi chúng tôi đã thông báo. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Trang web cho biết thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi Điều khoản mới.
 • Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc chuyển bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này cho bất kỳ người nào khác.
 • Nếu chúng tôi quyết định không tập thể dục hoặc thi hành bất kỳ quyền nào mà chúng tôi chống lại bạn vào một thời điểm cụ thể, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi sau này quyết định thực hiện hoặc thực thi quyền đó.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm các Điều khoản này do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Các trang có liên quan

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng trực tuyến. Vui lòng đọc phần sau để hiểu thêm về quyền và sự riêng tư của bạn tại trang web này và cách chúng tôi kiếm tiền từ trang web này.

Chính sách bảo mật . Tiết lộ thu nhập