Chính sách Bảo mật & Cookie

Cập nhật lần cuối vào 2022-07-29

Chính sách bảo mật

Bạn có thể cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ và tên và địa chỉ email của bạn, khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc tải xuống các tài nguyên miễn phí của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là đăng ký của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Bạn hoặc khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc lệnh tòa) và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, tránh kiện tụng, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc an toàn của những người khác, điều tra gian lận và / hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về Bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó nên được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác.

Dịch vụ & Mạng quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba và mạng quảng cáo để phân phát quảng cáo trên WebHostingSecretRevealed.net.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google or AboutAds.info.

Chính sách Cookie Trang web

WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) sử dụng cookie - các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy của bạn để giúp trang web cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cookies là gì?

Cookie được sử dụng để giữ lại sở thích của người dùng, lưu trữ thông tin cho những thứ như giỏ hàng và nhấp chuột vào liên kết của đơn vị liên kết và cung cấp dữ liệu theo dõi cho các ứng dụng của bên thứ ba như Google Analytics.

Theo quy định, cookie sẽ làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn.

Vô hiệu hóa Cookie

Tuy nhiên, bạn có thể muốn tắt cookie trên trang web này và trên các trang khác. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp như sau: Firefoxcơ rômvà Internet Explorer.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần Trợ giúp của trình duyệt hoặc xem Giới thiệu về trang web Cookies cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt hiện đại.

Các trang có liên quan: Các Điều Khoản của Dịch Vụ . Tiết lộ thu nhập