Chính sách cookie WHSR

Bài viết của Jerry Low. .
Cập nhật: Tháng mười một 07, 2018

Chính sách Cookie

WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) sử dụng cookie - các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy của bạn để giúp trang web cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cookies là gì?

Cookie được sử dụng để giữ lại tùy chọn của người dùng, lưu trữ thông tin cho những thứ như giỏ hàng và nhấp chuột liên kết đơn vị và cung cấp dữ liệu theo dõi cho các ứng dụng của bên thứ ba như Google Analytics.

Theo quy định, cookie sẽ làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn.

Vô hiệu hóa Cookie

Tuy nhiên, bạn có thể muốn tắt cookie trên trang web này và trên các trang khác. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp như sau: Firefox, cơ rômInternet Explorer.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần Trợ giúp của trình duyệt hoặc xem Giới thiệu về trang web Cookies cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt hiện đại.


Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Bạn có thể cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ và tên và địa chỉ email của bạn, khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc tải xuống các tài nguyên miễn phí của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng họ. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn miễn là đăng ký của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ của Bạn hoặc khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc lệnh tòa) và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, tránh kiện tụng, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc an toàn của những người khác, điều tra gian lận và / hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về Bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó nên được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác.


Điều khoản Sử dụng Trang web

WebHostingSecretRevealed.com và WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) thuộc sở hữu của WebRevenue Inc., một công ty đăng ký tại Labuan FT, Malaysia.

Công ty số LL07351. Văn phòng đăng ký: Đơn vị cấp 13-A Văn phòng chính Tower, Công viên tài chính Labuan, 87000, Liên bang Terriotory Labuan, Malaysia.

Các Điều khoản này đặt ra các điều khoản giữa bạn và chúng tôi khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi - WebHostingSecretRevealed.com và WebHostingSecretRevealed.net (“Trang web”). Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập vào trang web. Việc bạn sử dụng Trang web có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản này và Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi (như đã nêu ở trên) được coi là một phần của các Điều khoản này. Các Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày sử dụng Trang web đầu tiên của bạn.

1. Chấp nhận sử dụng

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất cứ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm cho web trở nên khó tiếp cận; hoặc theo bất cứ cách nào phạm pháp, gian lận, có hại hoặc có sự kết nối với các mục đích và hoạt động phạm pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web để sao chép, lưu trữ, tổ chức, truyền tải, xuất bản, điều phối bất cứ loại tài liệu nào có chứa (hoặc có kết nối với) phần mềm gián điệp, virus máy tính, phần mềm Trojan, con sâu, phần mềm sao chép bàn phím, virus rootkit hoặc các phần mềm máy tính xấu khác.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu hệ thống hoặc tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn cạo, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để truyền tải hoặc gửi thông tin liên lạc thương mại không mong muốn.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi

2. Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép bên dưới, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu.

Bạn có thể xem, tải xuống chỉ dành cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache và in các trang từ trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn, tùy thuộc vào các hạn chế được nêu bên dưới và ở nơi khác trong các điều khoản sử dụng này.

Bạn không được:

 • tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc tái xuất bản trên một trang web khác) mà không phân bổ đúng công việc cho trang web này bằng liên kết có thể nhấp (ở bất kỳ định dạng nào);
 • Bán, thuê, hoặc làm thêm một loại giấy phép khác cho các tài liệu của trang web này;
 • Công bố bất kỳ tài liệu nào của trang web này;
 • Sao chép, tái bản, khai thác các tài liệu trên trang web vì mục đích thương mại;
 • Chỉnh sửa, biếu tấu bất cứ một loại tài liệu nào trên trang web, hoặc
 • phân phối lại tài liệu từ trang web này.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

 • KHÔNG NÊN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO: (A) CHẾT HAY HOẶC NHÂN VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC GÂY RA BỞI THẨM ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI; (B) MISREPRENTENT MISREPRESENTATION; HOẶC (C) BẤT K OTHER MỌI NGUYÊN TẮC HOẶC THIỆT HẠI CHO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG THỂ ĐƯỢC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ B LNG LUẬT.
 • CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K L MẤT MẤT HOẶC THIỆT HẠI BAO GỒM TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, TUYÊN BỐ, ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT, HOẶC THIỆT HẠI, HOẶC MỌI LỢI NHUẬN, SỬA ĐỔI, DỮ LIỆU HOẶC THỜI GIAN QUẢN LÝ PHÁT HIỆN HOẶC LIÊN KẾT VỚI VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA BẠN.
 • Nội dung của trang web này không phải là lời khuyên chuyên môn hoặc hướng dẫn chi tiết. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nội dung trên Trang web là chính xác, có uy tín và có chất lượng cao, CHÚNG TÔI KHÔNG CHO ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN HOẶC THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG VÀ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NỘI DUNG LÀ HOÀN THÀNH CHÍNH XÁC HOẶC HIỆN TẠI. CHÚNG TÔI S NOT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K REL NÀO NÀO XỬ LÝ BẤT K OF NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB CỦA BẠN HOẶC BẤT K TH BÊN THỨ BA NÀY.
 • Trang web có các đánh giá về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và các dịch vụ trực tuyến khác được đăng bởi người dùng của Trang web. Số lượt xem được trình bày trong các đánh giá này là quan điểm của người đánh giá chứ không phải WebRevenue Inc. CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM CHO BẠN BẤT K ER L ERI HAY HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC BAO GỒM TRONG BÀI ĐÁNH GIÁ HOẶC BẤT K L BẤT K L BẤT K K BẤT K K BẠN BAO GIỜ NHƯ THẾ NÀO, BAO GỒM THÔNG TIN CỦA BẠN, NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ.
 • Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NỘI DUNG VỀ BẤT CỨ TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀY.
 • Trang web có thể chứa quảng cáo và tài trợ. Nhà quảng cáo và nhà tài trợ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đưa vào Trang web tuân thủ luật hiện hành và mã thực hành ngành. Theo điều khoản 3.1, CHÚNG TÔI S BE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẠN BẤT K ER L ERI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG QUẢNG CÁO VÀ TÀI LIỆU TÀI TRỢ HOẶC BẤT CỨ MẤT MỌI LOẠI KHI BẠN BAO GIỜ NHƯ LÀ KẾT QUẢ QUẢNG CÁO HOẶC TÀI TRỢ.
 • Bạn thừa nhận rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm ở trên là hợp lý khi Trang web chỉ hiển thị thông tin và đánh giá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.

4. Điều khoản chung

 • Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này vì lý do pháp lý hoặc pháp lý hoặc để cho phép hoạt động đúng đắn của Trang web. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua một thông báo phù hợp trên Website. Các thay đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web sau khi chúng tôi đã thông báo. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Trang web cho biết thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi Điều khoản mới.
 • Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc chuyển bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này cho bất kỳ người nào khác.
 • Nếu chúng tôi quyết định không tập thể dục hoặc thi hành bất kỳ quyền nào mà chúng tôi chống lại bạn vào một thời điểm cụ thể, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi sau này quyết định thực hiện hoặc thực thi quyền đó.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm các Điều khoản này do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.