Liên hệ với WHSR

Cập nhật lần cuối vào 02 May 2019

Trước khi bạn viết…

  • Hãy viết ngắn gọn - giống như bạn đã nhắn tin cho chúng tôi.
  • Yêu cầu truyền thông - Nếu bạn đang viết một bài đăng trên blog về chúng tôi, vui lòng yêu cầu logo, trích dẫn hoặc bất cứ điều gì bạn cần.
  • Chúng tôi không còn chấp nhận yêu cầu đăng bài khách không mong muốn.
  • Bạn đang viết thư cho Jason - người quản lý trang của chúng tôi, Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây.
  • Bạn cũng có thể kết nối với chúng tôi thông qua Facebook TWITTER.