Blog WHSR

Hướng dẫn Wordpress

Làm thế nào để tạo một trang quản trị tùy chỉnh trong bảng điều khiển WordPress

  • Các bài viết
  • Cập nhật tháng sáu 30, 2013
  • Bởi Jerry Low
Khi WordPress tiết lộ những gì từng là chủ đề tiêu chuẩn của nó, Kubrick, vài năm trước, nó cũng đã kết thúc một tính năng mới thú vị. Tính năng đó là bảng quản trị chủ đề tùy chỉnh, có thể