Bài viết của Mike Beauchamp

Ellen-Selfie-Twitter-Grammys

Dữ liệu lớn: Tại sao thương hiệu của bạn cần nó

  • Tiếp thị xã hội (Social Marketing)
  • Cập nhật tháng chín 25, 2014
  • Mike Beauchamp
Khi nói đến dữ liệu hơn thì luôn tốt hơn; và nhờ những tiến bộ trong dữ liệu phần mềm lớn hiện nay có thể quản lý được. Hãy tưởng tượng một căn phòng đầy những người tất cả phải trả lời câu hỏi của bạn, nặc danh. Đó là…