Bài viết của Mike Beauchamp

Đừng là một Zombie: Nhân bản nội dung cho cuộc sống

  • Mẹo viết blog
  • Cập nhật Apr 03, 2017
  • Mike Beauchamp
Cuộc trò chuyện và bối cảnh, hai chữ C trước nội dung Khi bạn nói chuyện với ai đó, bối cảnh thường đóng vai trò là điểm chung để bắt đầu liên kết; trực tuyến điều duy nhất bạn có trong phổ biến
Ellen-Selfie-Twitter-Grammys

Dữ liệu lớn: Tại sao thương hiệu của bạn cần nó

  • Tiếp thị xã hội (Social Marketing)
  • Cập nhật tháng chín 25, 2014
  • Mike Beauchamp
Khi nói đến dữ liệu hơn thì luôn tốt hơn; và nhờ những tiến bộ trong dữ liệu phần mềm lớn hiện nay có thể quản lý được. Hãy tưởng tượng một căn phòng đầy những người tất cả phải trả lời câu hỏi của bạn, nặc danh. Đó là…