Bài viết của Danielle Towner

Mẹo và công cụ để gia tăng thời gian trên Facebook của bạn

  • Tiếp thị xã hội (Social Marketing)
  • Cập nhật Mar 03, 2017
  • Bởi Danielle Towner
Facebook thường mang đến khá nhiều câu hỏi ngay cả trong tâm trí các nhà tiếp thị dày dạn kinh nghiệm nhất. Khi bạn đi đến kết luận rằng đó là một phương tiện tuyệt vời để thêm vào kết hợp quảng cáo xã hội của bạn,…

Theo dõi ảnh hưởng Twitter của bạn: 6 phải biết các công cụ phân tích Twitter

  • Tiếp thị xã hội (Social Marketing)
  • Cập nhật Mar 03, 2017
  • Bởi Danielle Towner
Khi sử dụng Twitter cho doanh nghiệp, nhiệm vụ quan trọng thứ hai, bên cạnh thực sự đang hoạt động, là đo lường cách bạn đang làm. Nếu bạn đã dành thời gian nghiên cứu tài nguyên phân tích Twitter, bạn…