Regulamin Strony

Ostatnia aktualizacja 2020

Regulamin strony użytkowania

WebHostingSecretRevealed.com i WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) jest wyłączną własnością WebRevenue Sdn. Bhd., Spółka zarejestrowana w Malezja.

 • Firma: WebRevenue Sdn. Bhd.
 • Numer rejestracji: 1359896-W
 • Siedziba: 2 Jalan SCI 6/3 Sunway City Ipoh, 31150 Perak Malaysia.

Niniejsze Warunki określają warunki między Tobą a nami podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych - WebHostingSecretRevealed.com i WebHostingSecretRevealed.net („Witryna”).

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników i odwiedzających Witrynę. Korzystanie z Witryny oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności i plików cookie (jak wspomniano powyżej), która jest uważana za część niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki wchodzą w życie od daty pierwszego korzystania z Witryny.

1. Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w sposób, który powoduje lub może spowodować, uszkodzenie stronie lub pogorszenie dostępności lub dostępu do strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalne, oszukańcze lub szkodliwe, albo w związku z niezgodnym z prawem, nielegalne, oszukańcze lub szkodliwych celów lub działalności.

Nie wolno używać naszej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają (lub są z nimi powiązane) jakiekolwiek programy szpiegujące, wirusy komputerowe, Koń trojański, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego.

Nie możesz prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych ze zbieraniem danych (w tym między innymi - skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i gromadzenia danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamawianych informacji handlowych.

Nie wolno używać naszą stronę internetową w celach związanych z marketingiem bez naszej pisemnej zgody.

2. Własność intelektualna

O ile nie określono inaczej, my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami praw własności intelektualnej do witryny internetowej i materiałów na niej zawartych. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać tylko w celach pamięci podręcznej i drukować strony ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej i gdziekolwiek indziej w niniejszych warunkach użytkowania.

Nie wolno:

 • ponownie opublikuj materiał z tej strony internetowej (w tym publikację na innej stronie) bez prawidłowego przypisania pracy do tej witryny za pomocą klikalnego linku (w dowolnym formacie);
 • sprzedawać, wynajmować lub materiał sublicencji na stronie internetowej;
 • pokaż wszelkie materiały ze strony internetowej w publicznej;
 • reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystania materiałów na naszej stronie internetowej dla celów komercyjnych;
 • edytować lub w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na stronie internetowej; lub
 • rozpowszechniać materiały z tej strony.

3. Nasza odpowiedzialność

 • ŻADNE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE NASZYM Zaniedbaniem; (B) SŁUŻĄCE PRZEDSTAWIANIE BŁĘDÓW; LUB (C) JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB SZKODY, ZA KTÓRE ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA PRZEZ PRAWO.
 • NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB CZASU ZARZĄDZANIA WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY.
 • Treść tej Witryny nie stanowi profesjonalnych porad ani szczegółowych wskazówek. Chociaż staramy się zapewnić, że zawartość Witryny jest poprawna, renomowana i wysokiej jakości, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO TREŚCI ORAZ CZY TREŚĆ JEST PEŁNA LUB AKTUALNA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPIERANIE SIĘ NA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE.
 • Witryna zawiera recenzje dostawców hostingu i innych usług internetowych publikowanych przez użytkowników Witryny. Opinie wyrażone w tych recenzjach są poglądami recenzenta, a nie WebRevenue Inc. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI ZAWARTE W PRZEGLĄDACH ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU CIERPIENIA, W TYM TWOJEJ REPUTACJI, W WYNIKU RECENZJE.
 • Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub materiałów, nad którymi nie mamy kontroli. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ NA STRONIE STRONY TRZECIEJ.
 • Witryna może zawierać reklamę i sponsoring. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że materiały zgłoszone do umieszczenia na stronie są zgodne z obowiązującym prawem i kodeksami postępowania branżowego. Z zastrzeżeniem klauzuli 3.1, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH I SPONSORINGOWYCH ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, KTÓREGO CIERPISZ SIĘ W WYNIKU TAKIEJ REKLAMY LUB SPONSOROWANIA.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są uzasadnione, ponieważ strona internetowa wyświetla jedynie informacje i recenzje dotyczące produktów i usług stron trzecich.

4. Ogólne warunki

 • Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki ze względów prawnych lub regulacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Witryny. Wszelkie zmiany będą zgłaszane poprzez odpowiednie ogłoszenie w Witrynie. Zmiany będą miały zastosowanie do korzystania z Witryny po otrzymaniu powiadomienia. Jeśli nie chcesz akceptować nowych warunków, nie powinieneś dalej korzystać z Witryny. Jeśli nadal korzystasz z Witryny po dacie wejścia w życie zmiany, korzystanie z Witryny oznacza zgodę na związanie się nowymi Warunkami.
 • Użytkownik nie może cedować żadnych praw ani przenosić żadnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę.
 • Jeśli zdecydujemy się nie wykonywać ani nie egzekwować jakichkolwiek praw, które mamy przeciwko tobie w danym czasie, nie przeszkadza to nam w późniejszym podjęciu decyzji o korzystaniu lub egzekwowaniu tego prawa.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Powiązane strony

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników w Internecie. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i prywatności w tej witrynie oraz o tym, jak zarabiamy na tej witrynie.

Polityka Prywatności . Zarabianie na ujawnieniu