Ujawnienie i warunki

Artykuł Jerry'ego Low. .
Zaktualizowano: Feb 27, 2020

Szanujemy prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników. Przeczytaj poniższe, aby zrozumieć Twoje prawa na tej stronie, bezpieczeństwo twoich prywatnych danychwarunki korzystania z witryny, nasze zarabianie.

WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) wykorzystuje pliki cookie - małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze, aby pomóc witrynie zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy i kliknięcia linków partnerskich oraz dostarczania danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics.

Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron.

Wyłączenie plików cookie

Możesz jednak lepiej wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce.

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, klikając odpowiedni link w następujący sposób: FirefoxChromInternet Explorer i / lub safari.

Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją pomocy przeglądarki lub obejrzenie About Cookies stronie który oferuje wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.


Polityka prywatności

Możesz podać pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, kiedy subskrybujesz nasz biuletyn lub pobierasz nasze bezpłatne zasoby.

Szanujemy i zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celu marketingu ich własnych produktów lub usług. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo Twoja subskrypcja będzie aktywna lub w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi lub w razie potrzeby, aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa (np. W celu zastosowania się do wezwania do sądu, nakazu lub nakazu sądowego) i kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, uniknij sporów, chroń swoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych, zbadać oszustwo i / lub odpowiedzieć na żądanie rządu. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli stwierdzimy, że takie ujawnienie powinno być dokonane ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym.


Regulamin strony użytkowania

WebHostingSecretRevealed.com i WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) są wyłączną własnością WebRevenue Inc., firmy zarejestrowanej w Labuan FT w Malezji.

Firma nr LL07351. Siedziba: Unit Level 13-A Main Office Tower, Financial Park Labuan, 87000, Federal Terriotory of Labuan, Malezja.

Niniejsze Warunki określają warunki między Tobą a nami podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych - WebHostingSecretRevealed.com i WebHostingSecretRevealed.net („Witryna”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników i odwiedzających Witrynę. Korzystanie z Witryny oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności i plików cookie (jak wspomniano powyżej), która jest uważana za część niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki wchodzą w życie od daty pierwszego korzystania z Witryny.

1. Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w sposób, który powoduje lub może spowodować, uszkodzenie stronie lub pogorszenie dostępności lub dostępu do strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalne, oszukańcze lub szkodliwe, albo w związku z niezgodnym z prawem, nielegalne, oszukańcze lub szkodliwych celów lub działalności.

Nie wolno używać naszą stronę internetową do kopiowania, przechowywania, gospodarz, przekazywać, wysyłać, wykorzystywanie, publikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów, które składa się z (lub jest związany) żadnych programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, rejestrator klawiszy lub inne, rootkit złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie możesz prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych ze zbieraniem danych (w tym między innymi - skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i gromadzenia danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamawianych informacji handlowych.

Nie wolno używać naszą stronę internetową w celach związanych z marketingiem bez naszej pisemnej zgody.

2. Własność intelektualna

O ile nie określono inaczej, my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami praw własności intelektualnej do witryny internetowej i materiałów na niej zawartych. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać tylko w celach pamięci podręcznej i drukować strony ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej i gdziekolwiek indziej w niniejszych warunkach użytkowania.

Nie wolno:

 • ponownie opublikuj materiał z tej strony internetowej (w tym publikację na innej stronie) bez prawidłowego przypisania pracy do tej witryny za pomocą klikalnego linku (w dowolnym formacie);
 • sprzedawać, wynajmować lub materiał sublicencji na stronie internetowej;
 • pokaż wszelkie materiały ze strony internetowej w publicznej;
 • reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystania materiałów na naszej stronie internetowej dla celów komercyjnych;
 • edytować lub w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na stronie internetowej; lub
 • rozpowszechniać materiały z tej strony.

3. Nasza odpowiedzialność

 • ŻADNE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE NASZYM Zaniedbaniem; (B) SŁUŻĄCE PRZEDSTAWIANIE BŁĘDÓW; LUB (C) JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB SZKODY, ZA KTÓRE ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA PRZEZ PRAWO.
 • NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB CZASU ZARZĄDZANIA WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY.
 • Treść tej Witryny nie stanowi profesjonalnych porad ani szczegółowych wskazówek. Chociaż staramy się zapewnić, że zawartość Witryny jest poprawna, renomowana i wysokiej jakości, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO TREŚCI ORAZ CZY TREŚĆ JEST PEŁNA LUB AKTUALNA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPIERANIE SIĘ NA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE.
 • Witryna zawiera recenzje dostawców hostingu i innych usług internetowych publikowanych przez użytkowników Witryny. Opinie wyrażone w tych recenzjach są poglądami recenzenta, a nie WebRevenue Inc. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI ZAWARTE W PRZEGLĄDACH ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU CIERPIENIA, W TYM TWOJEJ REPUTACJI, W WYNIKU RECENZJE.
 • Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub materiałów, nad którymi nie mamy kontroli. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ NA STRONIE STRONY TRZECIEJ.
 • Witryna może zawierać reklamę i sponsoring. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że materiały zgłoszone do umieszczenia na stronie są zgodne z obowiązującym prawem i kodeksami postępowania branżowego. Z zastrzeżeniem klauzuli 3.1, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH I SPONSORINGOWYCH ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, KTÓREGO CIERPISZ SIĘ W WYNIKU TAKIEJ REKLAMY LUB SPONSOROWANIA.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są uzasadnione, ponieważ strona internetowa wyświetla jedynie informacje i recenzje dotyczące produktów i usług stron trzecich.

4. Ogólne warunki

 • Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki ze względów prawnych lub regulacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Witryny. Wszelkie zmiany będą zgłaszane poprzez odpowiednie ogłoszenie w Witrynie. Zmiany będą miały zastosowanie do korzystania z Witryny po otrzymaniu powiadomienia. Jeśli nie chcesz akceptować nowych warunków, nie powinieneś dalej korzystać z Witryny. Jeśli nadal korzystasz z Witryny po dacie wejścia w życie zmiany, korzystanie z Witryny oznacza zgodę na związanie się nowymi Warunkami.
 • Użytkownik nie może cedować żadnych praw ani przenosić żadnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę.
 • Jeśli zdecydujemy się nie wykonywać ani nie egzekwować jakichkolwiek praw, które mamy przeciwko tobie w danym czasie, nie przeszkadza to nam w późniejszym podjęciu decyzji o korzystaniu lub egzekwowaniu tego prawa.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Rozpocznij korzystanie z Web Hosting Secret Revealed

Jeśli zgadzasz się z naszymi warunkami i zasadami użytkowania -


Zarabianie na ujawnieniu

WHSR przyjmuje formy reklamy gotówkowej, sponsoring, płatne dodatki lub inne formy rekompensaty.

Zarabiamy pieniądze, gdy ktoś umieszcza baner lub sponsorowany post na naszej stronie; lub gdy nasi goście klikną na link partnerski i dokonają zakupu.

Aby lepiej zrozumieć, jak nasze recenzje hostingu praca - przeczytaj nasze przejrzyj stronę zasad

Klauzula

WebHostingSecretRevealed.com i WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) są wyłączną własnością WebRevenue Inc., firmy zarejestrowanej w Labuan FT w Malezji. Firma nr LL07351.

Siedziba: Jednostka Poziom 13-A Główna wieża biurowa, Financial Park Labuan, 87000, Federalny Terriotory z Labuan, Malezja.

Część strony internetowej to wspólny blog napisane przez grupę osób. Poglądy pisarza w poszczególnych artykułach są wyłącznie jego własnymi poglądami i mogą nie odzwierciedlać poglądów WHSR. Możesz dowiedzieć się więcej o naszym zespole O nas Strona.