Jak przygotować biznes, angażując się w chmury?

Artykuł napisany przez:
  • Przewodniki hostingowe
  • Zaktualizowano: Mar 14, 2014

Wiele firm szuka obecnie innowacji, jeśli chodzi o inicjatywy IT.

Jednym z popularniejszych trendów, które pojawiają się od lat, ale ostatnio są spopularyzowane, jest cloud computing. Dzięki przechowywaniu danych w chmurze firmy mogą być bardziej ekonomiczne, ponieważ nie muszą kupować sprzętu i szkolić swoich pracowników w celu obsługi i konserwacji fizycznych serwerów danych. Jednak, podobnie jak przy każdej zmianie, istnieją względy i cena do zapłacenia. W tym artykule zajmiemy się przygotowaniami, które Twoja firma musi podjąć, angażując się w chmurę.

Infografika / Przetwarzanie w chmurze

1. Spraw, aby wszyscy byli zaangażowani.

Ponieważ zmiana dotyczy wszystkich pracowników od początku do końca, kierownictwo musi upewnić się, że wszyscy są zaangażowani w przejście i wszyscy są na tej samej stronie podczas integracji projektu. Niektórzy pracownicy mogą napotkać na opór, ponieważ są już przyzwyczajeni do używania ich lokalnych dysków i dysków zapasowych na komputerze. Nie powinni pozostać niezdecydowani, aby korzystać z bardziej zaawansowanych technologii.

Dokładne wyjaśnienie, o co chodzi w projekcie, co w nim jest i jak można to zrobić, może skutecznie poprowadzić wszystkich zaangażowanych w jeden określony kierunek. Taki jest cel integracji projektu. Powiedz wszystkim, co się dzieje i co mają zrobić w związku z inicjatywą. W ten sposób każdy złapie wizję i popracuje nad wizją.

2. Wyjaśnij korzyści.

Zarządzanie powinno umożliwić wszystkim pracownikom czerpanie korzyści z przetwarzania w chmurze i przechowywania danych w chmurze. Szkolenia mające na celu ich edukację mogą być jednym z podstawowych i pomocnych sposobów wdrażania zmian. Ma to umożliwić im bezpieczny dostęp do plików i danych z chmury i zdalne używanie aplikacji. Następnie powinni wyrazić, w jaki sposób chmura jest w stanie pomóc im pracować wydajniej, aby mogli docenić jej wartość. Pomocne będzie również dla firm wyjaśnienie przyczyn, które uzasadniają ich stanowisko w sprawie przetwarzania w chmurze.

3. Zapewnij ramy czasowe.

Jeśli chodzi o przejście do chmury, przesunięcie może nie nastąpić za jednym kliknięciem myszy lub jednym dotknięciem. Kierownictwo powinno przewidzieć ramy czasowe dla fazy przejścia i wdrożenia, aby wszyscy mogli korzystać z wiedzy i know-how w celu przygotowania i przyjęcia. Jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych części przejścia jest szkolenie. Projekty zawodzą z tego powodu. Grupa specjalistów IT powinna otrzymać pełne przeszkolenie, aby mogli skutecznie zajmować swoje stanowiska w zakresie przejścia w chmurze. Może to trwać od trzech do pięciu miesięcy lub nawet przedłużony do roku szkolenia. Jeśli chodzi o faktyczny transfer danych, może on również zająć 3 miesięcy do roku, w przypadku gdy firma ma tak dużą ilość danych, których nie można łatwo przenieść do nowego środowiska.

4. Przejrzyj i odwzoruj procesy biznesowe.

Wskazane jest, aby kierownictwo firmy kierowało zespołem analitycznym procesu biznesowego w celu przeglądu i sprawdzenia, które procesy biznesowe będą miały wpływ na przejście do chmury. Ponieważ pracownicy używają lokalnych urządzeń i przestrzeni pamięci masowej, a następnie przechodzą do zdalnego magazynu, jakim jest cloud computing, wdrożenie musi być starannie zaplanowane. Ciągłość biznesowa ma kluczowe znaczenie, więc użytkownicy chmury muszą mieć możliwość działania z podobnymi procesami biznesowymi i wspierającymi w przypadku awarii.

5. Sprawdź możliwości i zgodność infrastruktury IT i bezpieczeństwa.

Każdy może być gotowy na dostosowanie się do zmiany, ale gdy zasoby IT organizacji nie są kompatybilne i interoperacyjne z przetwarzaniem w chmurze, taki przypadek również uznaje się za awarię. Kluczowe znaczenie ma tutaj sprawdzenie połączenia sieciowego, ponieważ chmura w dużej mierze działa w zależności od szybkości i niezawodności Internetu. Ruch sieciowy powinien być adresowany i obsługiwany przez zewnętrznych dostawców lub dostawcy usług cloud computing należy zagwarantować, że będzie oferować pomoc za każdym razem, gdy będzie potrzebna, szczególnie w czasie katastrof i innych sytuacji kryzysowych.

Wnioski

Nie ma wątpliwości, że mobilność jest dziś kluczem dla członków siły roboczej. Niezależnie od tego, czy przebywają w domu, czy w miejscu pracy, muszą mieć dostęp do danych potrzebnych do kontynuowania działalności, a jednocześnie mieć pewność, że dostęp do danych jest chroniony. Przetwarzanie w chmurze stanowi odpowiedź na obawy dotyczące mobilności, ponieważ pozwala użytkownikom łączyć się z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu. Przeniesienia do chmury nie można jednak uznać za zwykłą i łatwą implementację projektu. Raczej wymaga akceptacji i zrozumienia dla wszystkich dla bezpiecznej transformacji. W tak dużym projekcie najważniejszą częścią jest początek. Integracja projektu odgrywa bardzo istotną rolę w każdym projekcie. Kieruje projektem, dokąd powinien się udać. Zapobiega pełzaniu zakresu i skupia wszystkie wysiłki interesariuszy. Dzięki solidnym wskazówkom i radom kierownictwa oraz dzięki tym przygotowaniom firmy będą w stanie osiągnąć sprawność.

O autorze: Vanessa Parks
Vanessa Parks jest Analitykiem Systemów Freelance i konsultantem Cloud Storage. Była zwolenniczką wirtualizacji desktopów i zunifikowanego przetwarzania w celu poprawy wydajności pracy i wydajności. Ma także pasję do tańca, gotowania i gry w golfa.

O gościu WHSR

Ten artykuł został napisany przez współpracownika gościa. Poniższe poglądy autora są w całości jego i mogą nie odzwierciedlać poglądów WHSR.