Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 2020-12-01

Gebruiksvoorwaarden voor de website

WebHostingSecretRevealed.com en WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) is uitsluitend eigendom van WebRevenue Sdn. Bhd., Een bedrijf geregistreerd in Maleisië.

 • Bedrijf: WebRevenue Sdn. Bhd.
 • Registratienummer: 1359896-W
 • Maatschappelijke zetel: 2 Jalan SCI 6/3 Sunway City Ipoh, 31150 Perak Maleisië.

In deze voorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet tussen u en ons wanneer u onze websites bezoekt - WebHostingSecretRevealed.com en WebHostingSecretRevealed.net (de "Website").

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers van de website. Uw gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met deze voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid (zoals hierboven vermeld) dat wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden. Deze voorwaarden treden in werking vanaf de datum van uw eerste gebruik van de website.

1. Acceptabel gebruik

U mag onze website niet gebruiken op een manier die ervoor zorgt, of kunnen veroorzaken, schade aan de website of de aantasting van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit.

U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag onze website niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag onze website niet gebruiken voor doeleinden die verband houden met marketing zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag deze alleen voor caching-doeleinden bekijken, downloaden en pagina's van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

Je mag niet:

 • materiaal van deze website (inclusief herpublicatie op een andere website) opnieuw publiceren zonder het werk naar behoren aan deze website toe te kennen door middel van een klikbare link (in elk formaat);
 • verkopen, verhuren of in sublicentie materiaal van de website;
 • tonen enig materiaal van de website in het openbaar;
 • reproduceren, dupliceren, kopiëren of materiaal op onze website voor een commercieel doel anderszins exploiteren;
 • bewerken of anderszins enig materiaal op de website te wijzigen; of
 • materiaal van deze website herdistribueren.

3. onze aansprakelijkheid

 • NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT OF BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR: (A) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID; (B) FRAUDULENTE MISVOORSTELLING; OF (C) ENIG ANDER VERLIES OF SCHADE WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ DE WET NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.
 • WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINSTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS OF BEHEERSTERMIJNEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
 • De inhoud van deze website vormt geen professioneel advies of gedetailleerde begeleiding. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de inhoud op de website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, GEVEN WE GEEN VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET MET BETREKKING TOT DE INHOUD EN OF DE INHOUD NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF HUIDIG IS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERTROUWEN OP DE INHOUD OP DE WEBSITE DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ.
 • De website bevat beoordelingen van hostingproviders en andere online diensten die door gebruikers van de website worden geplaatst. Meningen in deze beoordelingen zijn de mening van de recensent en niet WebRevenue Inc. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR U VOOR ENIGE FOUT OF ONNAUWKEURIGHEID IN DE REVIEWS OF VOOR ENIG VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN UW REPUTATIE, ALS GEVOLG VAN DE BEOORDELINGEN.
 • De Website kan links naar andere websites of materiaal bevatten waarover wij geen controle hebben. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN DERDEN.
 • De Website kan advertenties en sponsoring bevatten. Adverteerders en sponsors zijn ervoor verantwoordelijk dat materiaal dat wordt ingediend voor opname op de Website, voldoet aan de toepasselijke wetgeving en praktijkcodes van de branche. Behoudens clausule 3.1 ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR U VAN EVENTUELE FOUT OF ONNAUWKEURIGHEID IN RECLAME- EN CONSIDERTIEMATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK WELKE U LIJDT ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE RECLAME OF SPONSOR.
 • U erkent dat de bovenstaande uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid redelijk zijn, aangezien de website alleen informatie en recensies weergeeft met betrekking tot producten en diensten van derden.

4. Algemene voorwaarden

 • We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om wettelijke of reglementaire redenen of om de juiste werking van de Website mogelijk te maken. Alle wijzigingen worden gemeld via een passende aankondiging op de Website. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat we deze hebben aangekondigd. Als u de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, mag u de website niet blijven gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.
 • U mag geen van uw rechten overdragen of enige van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere persoon.
 • Als we besluiten om een ​​recht dat we tegen u hebben op een bepaald moment niet uit te oefenen of af te dwingen, belet dit ons niet om later te besluiten dat recht uit te oefenen of af te dwingen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Relevante pagina's

We geven om de privacy en veiligheid van onze gebruikers online. Lees het volgende voor meer informatie over uw rechten en privacy op deze website en hoe we geld verdienen met deze website.

Privacy Beleid . Disclosure verdienen