Syarat Perkhidmatan

Kemas kini terakhir pada 2020-12-01

Terma Penggunaan Laman Web

WebHostingSecretRevealed.com dan WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) dimiliki sepenuhnya oleh WebRevenue Sdn. Bhd., Sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia.

 • Syarikat: WebRevenue Sdn. Bhd.
 • No Pendaftaran: 1359896-W
 • Pejabat berdaftar: 2 Jalan SCI 6/3 Sunway City Ipoh, 31150 Perak Malaysia.

Syarat ini menetapkan syarat antara anda dan kami ketika anda mengakses laman web kami - WebHostingSecretRevealed.com dan WebHostingSecretRevealed.net ("Laman Web").

Syarat-syarat ini berlaku untuk semua pengguna dan pengunjung ke Laman Web. Penggunaan laman web oleh anda bermaksud bahawa anda menerima dan bersetuju untuk mematuhi Syarat ini dan Dasar Privasi dan Kuki kami (seperti yang dinyatakan di atas) yang dianggap sebagai sebahagian daripada Syarat ini. Syarat-syarat ini berkuat kuasa dari tarikh pertama kali penggunaan laman web anda.

1. Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web kami dalam apa-apa cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan kepada laman web atau kemerosotan ketersediaan atau akses laman web; atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, tidak sah, penipuan atau memudaratkan, atau berkaitan dengan apa-apa maksud atau aktiviti haram, haram, palsu atau berbahaya.

Anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk menyalin, menyimpan, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) apa-apa spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, Logger keystroke, rootkit atau lain-lain perisian komputer berniat jahat.

Anda tidak boleh melakukan aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa batasan - pengikisan, perlombongan data, pengekstrakan data dan pengambilan data) di atau berkaitan dengan laman web kami tanpa persetujuan bertulis dari kami.

Anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk apa-apa tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis nyata kami.

2. Harta Intelek

Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami atau pemberi lesen kami memiliki hak harta intelek di laman web dan bahan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman dari laman web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam penggunaan ini.

Anda tidak boleh:

 • menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk republikasi di laman web lain) tanpa mengaitkan kerja dengan betul ke laman web ini dengan cara pautan diklik (dalam sebarang format);
 • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada laman web ini;
 • menunjukkan apa-apa bahan dari laman web itu kepada awam;
 • mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web kami untuk tujuan komersial;
 • mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web ini; atau
 • mengagihkan semula bahan dari laman web ini.

3. Liabiliti kami

 • TIDAK ADA DALAM SYARAT INI MENGECUALI ATAU TANGGUNGJAWAB TERHAD UNTUK: (A) KEMATIAN ATAU Cedera PERIBADI YANG DISEBABKAN OLEH NEGLIGEN KAMI; (B) PELAKSANAAN PENIPUAN; ATAU (C) SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN LAIN KERANA TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH TERHAD ATAU DIKECUALIKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
 • KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TERMASUK KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPAHAN, KHAS, PUNITIF, ATAU KELEMBAGAAN, ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, DATA ATAU PENGURUSAN MASA YANG MENGISI ATAU SAMBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA.
 • Kandungan Laman Web ini bukan merupakan nasihat profesional atau panduan terperinci. Walaupun kami berusaha memastikan bahawa kandungan di Laman Web betul, bereputasi tinggi dan berkualiti tinggi, KAMI TIDAK MEMBERI PERWAKILAN ATAU JAMINAN, APAKAH EKSPRESI ATAU TERSIRAT DALAM BERKAITAN DENGAN KANDUNGAN DAN SEBAGAIMANA KANDUNGAN ADALAH SELESAI ATAU SEMASA. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KEPERCAYAAN YANG DITETAPKAN DI SETIAP KANDUNGAN DI LAMAN WEB OLEH ANDA ATAU SETIAP PIHAK KETIGA.
 • Laman web ini mengandungi ulasan pembekal hosting dan perkhidmatan dalam talian lain yang disiarkan oleh pengguna Laman Web. Pandangan yang dinyatakan dalam ulasan ini adalah pandangan pengulas dan bukan WebRevenue Inc. KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA KESALAHAN ATAU KESALAHAN YANG TERTANGGUNG DENGAN ULASAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN SEBARANG JIKA ANDA BERHASIL, TERMASUK KEPADA REPUTASI ANDA, SEBAGAI HASIL ULASAN.
 • Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web atau bahan lain yang berada di luar kawalan kami. KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KANDUNGAN PADA SAHAP LAMAN WEB PIHAK KETIGA.
 • Laman web ini mungkin mengandungi pengiklanan dan penajaan. Pengiklan dan penaja bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bahan yang dikemukakan untuk dimasukkan ke dalam Laman Web mematuhi undang-undang dan kod praktik industri yang berkenaan. Tertakluk kepada klausa 3.1, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK SEBARANG KESALAHAN ATAU KEMUNGKINAN DALAM BAHAN ADVERTISING DAN SPONSORSHIP ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN SEBARANG JENA YANG ANDA BERHASIL SEBAGAI HASIL ADVERTISING ATAU PELAJAR.
 • Anda mengakui bahawa pengecualian di atas dan batasan liabiliti adalah munasabah memandangkan Laman Web hanya memaparkan maklumat dan ulasan berhubung dengan produk dan perkhidmatan pihak ketiga.

4. Syarat Umum

 • Kami mungkin mengemas kini Terma ini dari semasa ke semasa untuk tujuan undang-undang atau pengawalseliaan atau untuk membenarkan pengendalian tapak web yang betul. Sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui pengumuman yang sesuai di Laman Web. Perubahan akan dikenakan terhadap penggunaan Laman Web selepas kami memberi notis. Sekiranya anda tidak mahu menerima Syarat baru, anda tidak perlu terus menggunakan Laman Web. Jika anda terus menggunakan Laman Web selepas tarikh perubahan itu berlaku, penggunaan Laman Web anda menandakan persetujuan anda untuk terikat dengan Syarat baru.
 • Anda tidak boleh menetapkan mana-mana hak anda atau memindahkan mana-mana kewajipan anda di bawah Terma ini kepada mana-mana orang lain.
 • Jika kami memutuskan untuk tidak menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak yang kami hadapi terhadap anda pada masa tertentu, ini tidak menghalang kami daripada membuat keputusan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak itu.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran Syarat-syarat ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah kami.

Halaman yang berkaitan

Kami menjaga privasi dan keselamatan pengguna kami dalam talian. Sila baca yang berikut untuk memahami lebih lanjut mengenai hak dan privasi anda di laman web ini dan bagaimana kami mengewangkan laman web ini.

Polisi Privasi . Pendedahan Pendapatan